Aktualności

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego

17 maja obchodzimy Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego. Dzień ten jest ściśle związany z rozwojem Internetu i technologii informatycznych. Dostęp do Internetu mają już prawie wszystkie gospodarstwa domowe z województwa mazowieckiego. Łączność on-line najczęściej wykorzystywana jest do sprawdzania poczty elektronicznej oraz lektury portali informacyjnych. Jak podaje Urząd Statystyczny w Warszawie, odsetek gospodarstw domowych z województwa mazowieckiego posiadających w domu łącze internetowe w skali kraju jest wysoki: w 2021 r. wyniósł 95,3% i był o 2,9 p. proc. wyższy niż przeciętnie w Polsce. Regularnie – czyli co najmniej raz w tygodniu - korzystało z Internetu 90% mieszkańców Mazowsza w wieku 16–74 lat. Podczas użytkowania Internetu w sprawach prywatnych najczęściej wykonywaną czynnością było korzystanie z poczty elektronicznej oraz czytanie wiadomości. Z mediów społecznościowych i komunikatorów korzystało odpowiednio 64% i 63% mieszkańców województwa mazowieckiego. Sprawy urzędowe załatwiało przez Internet 55% ankietowanych z Mazowsza. Wraz ze wzrostem powszechności sieci i wzrostem liczby jej użytkowników, zaczęło wzrastać również zagrożenie w sieci związane ze złośliwym oprogramowaniem, atakami hakerskimi czy kradzieżą danych osobowych.

A o tym, że należy ich chronić przypomina radca prawny, Kamila Niewęgłowska - Kennedy.

Bezpieczne korzystanie z Internetu jest ułatwieniem w wielu aspektach życia codziennego. Mimo rosnącej dostępności Internetu wciąż zauważalna pozostaje grupa osób wykluczonych cyfrowo: co 14. mieszkaniec Mazowsza przyznawał w badaniach Urzędu Statystycznego, że nigdy nie korzystał z Internetu. Jest to z pewnością zaskakujące dla wszystkich tych, którzy na co dzień nie mogą się rozstać ze swoimi smartfonami.