Aktualności

"Ujazd Wzorową Gminą, jako Lider Przedsiębiorczości”"Ujazd Wzorową Gminą, jako Lider Przedsiębiorczości”. Wzorowa Gmina to konkurs ogólnopolski, organizowany co 4 lata. Wyróżnienia przyznaje Kapituła tym samorządom, które wyróżniają się tworząc klimat przyjazny mieszkańcom i przedsiębiorcom. Ideą konkursu jest motto „Ucz się od najlepszych”! Wyróżniane są samorządy, szukające nowatorskich rozwiązań w różnych dziedzinach życia publicznego, m. in. edukacji, służbie zdrowia i opiece społecznej, gospodarce, bezpieczeństwie, ekologii czy sporcie. Gmina Ujazd została nagrodzona za przeprowadzeni szeregu inwestycji i realizowanie programów podnoszących jakość życia mieszkańców.Artur Pawlak, wójt gminy Ujazd