Aktualności

Uproszczony wniosek o odroczenie płatności dla przedsiębiorców


Uproszczony wniosek o odroczenie płatności dla przedsiębiorców. Jest on już dostępny na stronie internetowej ZUS. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, po uzgodnieniu z Komisją Europejską, że odroczenie o trzy miesiące składek oraz zawieszenie realizacji umowy zawartej z ZUS nie stanowią pomocy publicznej. W związku z tym Zakład opracował i udostępnił uproszczony wniosek, który jest przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od sposobu prowadzenia przez nich księgowości. Aby wypełnić dokument wystarczy jedynie podać podstawowe dane, w tym NIP, REGON lub PESEL oraz krótko wyjaśnić, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową wnioskodawcy. Wniosek można przesłać elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), pocztą lub złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS. Jeżeli zostanie on pozytywnie rozpatrzony, przedsiębiorca otrzyma umowę na wskazany przez niego adres e-mail lub pocztą. Po jej otrzymaniu trzeba ją podpisać i przekazać do Zakładu. W czasie epidemii można wysłać skan, a oryginał dostarczyć później.

Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego