Aktualności

​„Warsztaty rękodzieła- Powrót do tradycji ludowych” w Inowłodzu

„Warsztaty rękodzieła- Powrót do tradycji ludowych” w Inowłodzu. Zadanie to otrzymało dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury, w ramach programu „EtnoPolska 2021”. Wartość przedsięwzięcia to 11.590,00 zł, a dotacja wyniosła 10.000,00 zł. W ramach programu pn. „Warsztaty rękodzieła- Powrót do tradycji ludowych” zaplanowane są warsztaty rękodzielnicze, mające na celu stworzenia warunków dla wzmocnienia lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym oraz ukazania tradycyjnej spuścizny naszego regionu. Projekt ten ma na celu upowszechnianie wiedzy i umiejętności na temat dziedzictwa kulturowego młodemu pokoleniu. Zadanie składa się z 8 spotkań warsztatowych. Za nami już 2 dniowe warsztaty z szydełkowania. 17 i 18 lipca odbędą się 2 dniowe warsztaty z garncarstwa, 24 i 25 lipca z wikliniarstwa, a 7 i 8 sierpnia z wycinanki ludowej. Zajęcia odbywają się na Zamku w Inowłodzu. Zapisy przyjmowane są w GCK oraz pod nr telefonu 44 710 18 54, 44 726 01 34.