Aktualności

Więcej pieniędzy dla osób z niepełnosprawnościami

Więcej pieniędzy dla osób z niepełnosprawnościami, a to za sprawą podpisanego porozumienia pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego i PFRON. Dzięki temu organizacje pozarządowe, pomagające osobom niepełnosprawnym będą mogły skuteczniej sięgać po fundusze unijne. Porozumienie dotyczące udziału województwa w programie „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” zawarli Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego oraz Krzysztof Michałkiewicz, prezes zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wsparcie PFRON obejmuje wkład własny niezbędny do aplikowania o pieniądze. Dotychczas było ono dostępne wyłącznie dla projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Teraz będzie można ubiegać się również o pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Warto zaznaczyć, że Łódzkie jest pierwszym województwem w kraju, które wynegocjowało takie rozszerzenie programu PFRON.