Gość Radia Fama- Tomasz Dobrowolski dyrektor Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 8 w Słupsku

Naszym gościem był Tomasz Dobrowolski, współorganizator VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej - Współczesna Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Perspektywy Rozwoju i edukacji dziecka.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy, dlaczego warto wziąć w niej udział.