Inicjatywa "Zielony Pierścień Warszawy": plany na ustawę zabezpieczającą tereny przyrodnicze

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z Mirosławem Kaznowskim, przedstawicielem partii Zieloni i członkiem inicjatywy Zielony Pierścień Warszawy. W trakcie rozmowy omówione zostaną kwestie infrastruktury rowerowej w warszawskim obwarzanku, celów i założeń projektu Zielony Pierścień oraz problemu nielegalnej wycinki drzew w Dąbrówce.

Inicjatywa "Zielony Pierścień Warszawy": Plany na Ustawę Zabezpieczającą Tereny Przyrodnicze

W związku z rosnącą zabudową na obrzeżach Warszawy, powstała inicjatywa społeczna "Zielony Pierścień Warszawy". Jest to oddolne przedsięwzięcie mające na celu ochronę terenów przyrodniczych wokół stolicy. W ramach inicjatywy rozpoczęto prace nad projektem ustawy zabezpieczającej podwarszawskie tereny przed chaotyczną i rozproszoną zabudową.

Projekt ustawy jest w fazie opracowywania i inspirowany jest brytyjską ustawą "Green Belt Act" z 1938 roku. W planach jest zobowiązanie samorządów, zwłaszcza tych liczących powyżej 50 000 mieszkańców, do wyznaczenia granic rozrostu miast. Ustawa miałaby również dać samorządom narzędzia do tworzenia buforów o mniejszej intensywności zabudowy wokół miast. Przewiduje się również możliwość wykorzystania funduszy unijnych na wykup gruntów od prywatnych właścicieli oraz utworzenie funduszu na wypłatę odszkodowań dla właścicieli, którzy dobrowolnie zdecydują się na uczestnictwo w programie.

Projekt jest obecnie w fazie konsultacji i ma za cel realizację wizji dr. Agaty Cieszewskiej z SGGW. Został przedstawiony jako treść petycji na początku tego roku i podlega obecnie analizom i konsultacjom.

W kontekście omawianych planów i działań, wywiad z Mirosławem Kaznowskim dostarcza szczegółowego spojrzenia na praktyczne aspekty realizacji idei Zielonego Pierścienia wokół Warszawy.


Jeśli po wysłuchaniu nagrania chcieli byście dowiedzieć się więcej na temat idei Zielonego Pierścienia nasi rozmówcy polecili publikację dr hab. Agaty Cieszewskiej - Green belts Zielone pierścienie wielkich miast.