Kobyłka: Podsumowanie inwestycji infrastrukturalnych

Podczas rozmowy, Edyta Zbieć szczególnie podkreśliła osiągnięcia takie jak pozyskanie 75 mln złotych środków zewnętrznych, utwardzenie 22 km dróg, czy budowa czwartej szkoły i domu komunalnego.

Wyjątkową uwagę zwróciła na dom komunalny, który stał się sławny w całej Polsce dzięki błyskawicznej budowie z modułów w ciągu zaledwie pięciu nocy.Zapraszamy do odsłuchania pełnej rozmowy