Konferencja "Zrównoważony rozwój i ESG z perspektywy samorządów" w Kobyłce

W dniu 28 Listopada 2023 roku, w Miejskim Ośrodku Kultury w Kobyłce, odbyła się konferencja pt. "Zrównoważony rozwój i ESG z perspektywy samorządów". Wydarzenie zgromadziła ekspertów i przedstawicieli samorządów, a także przedstawicieli biznesu zainteresowanych ideami zrównoważonego rozwoju.


Wśród prelegentów znalazł się dr hab. Jacek Sierak, prof. SGH z Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego który udzielił nam krótkiego wywiadu.

Podkreślił znaczenie bezpośredniej komunikacji z mieszkańcami w realizacji projektów samorządowych.

"W mojej karierze samorządowej, gdzie byłem 12 lat radnym i przewodniczącym Rady Gminy, zawsze stawiałem na bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Uważam, że to klucz do skutecznej komunikacji. Gdy realizowaliśmy duże projekty, jak choćby budowa kanalizacji, osobiście odwiedzałem mieszkańców, pukając od drzwi do drzwi, aby wyjaśnić im znaczenie każdej zainwestowanej złotówki. Organizowałem spotkania w małych grupach na ulicach i osiedlach, aby lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania społeczności. Taki bezpośredni marketing, choć czasochłonny, okazał się bardzo efektywny w budowaniu zaangażowania i współpracy lokalnej społeczności."