Nasz gość - Rafał Mitura, burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki

O inwestycjach, które są realizowane obecnie w gminie, opowiedział nam burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki, Rafał Mitura.

...................................................................................................

Wiskitki to miasto założone przed 1349 rokiem, ponowne nadanie praw miejskich przez Zygmunta III Wazę w 1595 roku. Miasto królewskie, w 1792 roku położone w starostwie guzowskim, w ziemi sochaczewskiej województwa rawskiego. Prawa miejskie utraciły 31 maja 1870, przywrócone przejściowo przez okupanta podczas I wojny światowej (1916–1919). Miejscowość odzyskała status miasta z dniem 1 stycznia 2021.