O Klembowie w dobrym słowie

W pierwszym odcinku magazynu informacyjnego poświęconego gminie Klembów, wójt Rafał Mathiak oraz Adam Baran z działu promocji miejscowego urzędu gminy, omówili szereg ważnych inwestycji oświatowych, które mają na celu poprawę infrastruktury edukacyjnej dla rosnącej liczby mieszkańców. Wśród nich znajduje się budowa nowej szkoły w Woli Rasztowskiej oraz rozbudowa istniejących placówek w Starym Kraszewie i Kruszu, które to szkoły nie dysponują obecnie pełnowymiarowymi salami gimnastycznymi.

"Rozbudowa tych dwóch szkół to kolejne 15-17 milionów złotych," zauważył wójt, podkreślając dynamiczny przyrost uczniów spowodowany wzrostem liczby nowych domów i mieszkańców w gminie.

Nie tylko szkoły.

Gmina planuje również budowę nowego żłobka w Klembowie, zdolnego pomieścić co najmniej 70 dzieci.

"Każdorazowo w rekrutacji mamy dwa razy więcej chętnych niż miejsc," wyjaśnił wójt, co świadczy o znaczącym zapotrzebowaniu na tego typu infrastrukturę.

Dzięki środkom pozyskanym z Krajowego Planu Odbudowy, projekt żłobka otrzymał finansowanie w wysokości ponad 3 milionów złotych, co jest dużym krokiem naprzód w zapewnieniu odpowiednich warunków dla najmłodszych mieszkańców gminy.

Oprócz inwestycji oświatowych, gmina realizuje również projekt nowej siedziby biblioteki gminnej w Klembowie, na którą przeznaczono prawie 6 milionów złotych. Zakończenie tej inwestycji zaplanowano na czerwiec bieżącego roku, z nadzieją na otwarcie biblioteki do użytku publicznego od 1 września.