Projekt GRIN w LO w Puszczy Mariańskiej

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej z klasy mundurowej stworzyli projekt „Grin” - w ramach olimpiady „Zwolnieni z teorii”, która motywuje młodych ludzi do działania, aby zmieniali świat na lepsze. Celem projektu jest zorganizowanie animacji i aktywności dla pacjentów dziecięcego oddziału onkologicznego w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Odbyło się już kilka spotkań, na których młodzież przeprowadziła warsztaty z rękodzieła, gry i zabawy dla podopiecznych oddziału. O tych działaniach opowiedziały nam Magda Jakubaszek i Kinga Buczek.

https://www.instagram.com/projektgrin/?igsh=MXVld2...