Radiowe Echo Żyrardowskie - Dawny cmentarz baptystów na dzisiejszym osiedlu Wschód

Kolejną ciekawą historię związaną z naszym miastem, opowiedział nam Mateusz Waśkowski, historyk, twórca Echa Żyrardowskiego.