Reporterzy z "Czerwoniaka" informują...

Patronat nad uczniami z Liceum Ogólnokształcącego im. S.Żeromskiego w Żyrardowie objął Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Warszawy. Wydział Biologii i Nauk o Środowisku zaopiekuje się klasami o profilu biologiczno-chemicznym.