"Spektrum autyzmu w codzienności szkolnej i domowej"

Konferencja "Spektrum autyzmu w codzienności szkolnej i domowej" została zorganizowana przez Bibliotekę Pedagogiczną w Żyrardowie.

Konferencja skierowana była do nauczycieli wspomagających, terapeutów, psychologów, pedagogów, nauczycieli bibliotekarzy oraz rodziców dzieci w spektrum autyzmu. Spotkanie wpisało się w ogólnopolskie akcje organizowane w kwietniu, których celem jest upowszechnianie wiedzy na temat spektrum autyzmu.

W programie mogliśmy usłyszeć wykład dr Agnieszki Gąstoł, adiunkta na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Joannę Antosik, asystenta na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie a także Małgorzatę Błaszczyk, przyszłą terapeutkę zajęciową”, autorkę bloga "4 Wym".