Światowy Dzień Ziemi

Dzień Ziemi: Planeta kontra tworzywa sztuczne

Dzień Ziemi został ustanowiony pona 50 lat temu. Jest to najważniejsze międzynarodowe święto ekologiczne, które skupia uwagę na ochronie naszej planety. Z tej okazji warto przypomnieć sobie, co każdy z nas może zrobić, aby dbać o Ziemię.

Tegoroczna edycja Dnia Ziemi odbywa się pod hasłem "Planeta kontra tworzywa sztuczne". Organizacja Earthday.org apeluje o zmniejszenie produkcji wszystkich tworzyw sztucznych o 60% do roku 2040. Każdy z nas może przyczynić się do osiągnięcia tego celu, ograniczając używanie plastiku w codziennym życiu.

Bank Danych o Lasach podaje dane:

 • Ogólna powierzchnia lasów świata: około 3 999 134 tys. ha
 • Udział lasów Polski: 0,23% światowych lasów, około 6% lasów Unii Europejskiej
 • Średnia lesistość na świecie: 30,6%
 • Lesistość Europy (bez Rosji): 32,2%
 • Lesistość Polski: 30,8%

Wpływ plastiku na środowisko

Plastikowe torby rozkładają się od 100 do 500 lat, zanieczyszczając glebę i wody podziemne. W lasach państwowych każdego roku wydaje się około 20 mln zł na usuwanie śmieci, co stanowi ogromne obciążenie dla budżetu i środowiska. Tylko 8% używanego plastiku jest recyklingowane; reszta często kończy jako mikroplastik, który znajduje się nawet w naszym jedzeniu.

Działania na rzecz redukcji plastiku

Edukacja i świadomość ekologiczna są kluczowe w walce z plastikiem. Każdy z nas może przyczynić się do zmniejszenia tego problemu poprzez ograniczenie używania plastikowych produktów, aktywne uczestnictwo w akcjach sprzątania i promowanie recyklingu. Dzień Ziemi to doskonała okazja, aby zastanowić się nad naszymi codziennymi wyborami i ich wpływem na planetę. Każdy krok, choćby najmniejszy, ma znaczenie w dążeniu do zdrowszego środowiska.

Michalici - Recykling

Zachęty Earthday.org do działania:

W obliczu globalnego zagrożenia, jakim są tworzywa sztuczne dla środowiska, różnorodności biologicznej i zdrowia ludzkiego, organizacja Earthday.org zachęca do konkretnych działań:

 • Podpisz petycję na rzecz Światowego Traktatu Tworzyw Sztucznych, aby wspierać globalne starania w ograniczeniu ich produkcji.
 • Wesprzyj ruch ekologiczny bez wychodzenia z domu: otrzymuj e-maile z treściami, które możesz udostępniać na Facebooku i Twitterze, aby wzmacniać świadomość ekologiczną wśród znajomych i obserwatorów.
 • Odrzuć szybką modę: Dowiedz się, jak stworzyć trwałą, niedrogą i stylową garderobę, unikając produktów, które przyczyniają się do nadmiernej konsumpcji i degradacji środowiska.
 • Podejmij wyzwanie #PlasticDetox: Zmniejsz użycie plastiku, unikając przedmiotów jednorazowego użytku i promując alternatywne rozwiązania w mediach społecznościowych.
 • Edukuj się na temat plastiku: Zmieniaj perspektywę i wspieraj inicjatywy mające na celu zmniejszenie szkodliwego wpływu tworzyw sztucznych na zdrowie i środowisko.
 • Angażuj się lokalnie: Zwiększaj świadomość na temat zmian klimatycznych i ochrony środowiska w swojej społeczności.

Proste działania, które każdy z nas może zrobić:

 • Używaj wielorazowych toreb podczas zakupów.
 • Wybieraj bidon zamiast plastikowych butelek na wodę.
 • Pij z własnego kubka zamiast jednorazowych.
 • Zrezygnuj z jednorazowych torebek foliowych.
 • Pakuj jedzenie do szkoły czy pracy w wielokrotnego użytku pudełka.
 • Unikaj plastikowych słomek i sztućców.
 • Wystrzegaj się odzieży wykonanej z tworzyw sztucznych takich jak poliester czy nylon.

A realistic photograph depicting a crossed-out single-use plastic bag on the left side and a reusable bag on the right side. The plastic bag should appear crumpled and undesirable, emphasizing its negative impact on the environment. The reusable bag, in contrast, should be sturdy and visually appealing, made from eco-friendly materials like cotton or jute. This image symbolizes the shift from harmful single-use plastics to sustainable alternatives, highlighting the importance of making eco-conscious choices.

Dzień Ziemi to przypomnienie, że każde działanie ma znaczenie w ochronie naszej planety. Zmniejszenie zużycia tworzyw sztucznych nie tylko chroni środowisko naturalne, ale także wspiera zdrowie i przyszłość wszystkich gatunków na Ziemi. Dlatego właśnie dzisiaj, zobowiążmy się do konkretnych działań na rzecz Ziemi, wykorzystując zdobytą wiedzę i motywację do tworzenia lepszego jutra.

Szymon Roszkowski