Towarzystwo Śpiewacze "LIRA" w Radiu FAMA

O historii najstarszego działającego na Mazowszu chóru - opowiedziała nam Bogumiła Turczyniak, prezes Towarzystwa Śpiewaczego Lira.

Oficjalną działalność chóru datuje się na 1895 rok, co czyni go najstarszym działającym chórem na Mazowszu. Został on założony przez pracownice i pracowników ówczesnych zakładów lniarskich, a jego członkami byli żyrardowscy robotnicy.

Towarzystwo stawia sobie za cel upowszechnianie pieśni chóralnej oraz podtrzymywanie tradycji chóralnej - nie tylko w Żyrardowie, ale także w całym regionie.