Zasady działania spółdzielni energetycznych

W Polsce rośnie zainteresowanie spółdzielniami energetycznymi, innowacyjnym sposobem na lokalne wytwarzanie i wymianę energii. Spółdzielnia energetyczna, będąca zrzeszeniem osób, firm, czy podmiotów prawnych, ma na celu zorganizowanie produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne i jej dystrybucję w obrębie lokalnej społeczności. Ustawodawca wprowadził wymóg, aby członkowie takiej spółdzielni byli w stanie wytworzyć co najmniej 70% energii, której zużywają, podkreślając potrzebę świadomego gospodarowania zasobami.

W rozmowie z ekspertami, Tomaszem Pochwatem, specjalistą w dziedzinie energetyki i ciepłownictwa, oraz Igorem Sulichem, prezesem Fundacji Obserwatorium Zrównoważonego Rozwoju w Radzyminie, odkrywamy, jak ważne są te inicjatywy dla zrównoważonego rozwoju i jak mogą wpłynąć na przyszłość energetyczną Polski.