​ Flaga Polski - symbol narodowej dumy

Niewątpliwie flaga Polski jest dla nas Polaków symbolem narodowej dumy, ale też patriotyzmu. W końcu nasi dziadkowie oraz pradziadkowie za wolność niejednokrotnie oddawali życie. Trzeba jednocześnie wiedzieć, że Biuro Bezpieczeństwa Narodowego wspólnie z Departamentem Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej przygotowało zasady oraz dobre praktyki postępowania wobec polskich symboli narodowych.

Zasady postępowania z flagą polską

Flaga polska jest symbolem Rzeczpospolitej Polskiej i zgodnie z prawem, ale też własnym sumieniem należy otaczać ją pełnym szacunkiem. Jest to obowiązek każdego obywatela Polski. Flaga Polski musi być umieszczona zawsze w godnym, honorowym miejscu. Trzeba jeszcze pamiętać o jednej nadrzędnej rzeczy, a mianowicie na fladze w żadnym wypadku nie można umieszczać dodatkowych symboli. Zapewne słyszeliście, iż kolory mają szczególne znaczenie. Czerwony odnosi się do krwi osób, które umierały za ojczyznę, natomiast biały jest to symbol blizny, jaką w sercu ma każdy Polak. Takie znaczenie narodziło się po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, a także w latach wojennych, gdy Polacy walczyli o zachowanie polskości i kultywowano tradycje patriotyczne. W rzeczywistości biel umieszczona na naszej fladze symbolizuje dobro i czystość dążeń narodu polskiego, zaś czerwień odnosi się do majestatu władców, ale też poświęcenia i żarliwości narodu polskiego.

Flaga Polski - symbol patriotyzmu

Od 1955 r. w Polsce oficjalne są dwa rodzaje flag, a więc znana wszystkim biało czerwona, a także flaga biało-czerwona z godłem Polski. Znajduje się on na białym prostokącie. Aktualnie taką flagę z godłem mogą podnosić przedstawiciele urzędów konsularnych, ale też dyplomatycznych. Mogą znajdować się one na budynkach urzędowych. Dotyczy to np. budynków portów. Także polskie statki jako banderę mogą umieszczać flagę z godłem. To jeszcze nie wszystko, gdyż bandera wojenna Polski to również flaga z godłem. Jest on zakończony dwoma trójkątnymi elementami znajdującymi na liku. Trzeba wiedzieć, że stosunek szerokości płata do długości musi zawsze wynosić 1:2,1, natomiast stosunek wysokości godła do szerokości płata musi mieć wartość 2:5. Za znieważenie czy zniszczenie flagi Polski można dostać karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności. Flaga Polski jest też podmiotem wielu dzieł literackich. Wspaniały wiersz napisał Konstanty Ildefons Gałczyński 1 października 1944.


Artykuł sponsorowany.