Gość Radia FAMA - Michał Łukasiewicz

W naszym cyklu audycji religijnych - dziś rozmawiamy o prawosławiu.

Prawosławie to popularne określenie chrześcijaństwa obrządku wschodniego. Jego nazwa pochodzi od greckiego słowa „ortodoxia”, oznaczającego „prawowierność”, „prawdziwy kult” lub też „prawdziwą wiarę”. Prawosławie stanowi jedną z trzech gałęzi chrześcijaństwa, obok wyznania rzymskokatolickiego oraz protestanckiego.

O jednym z sakramentów kościoła prawosławnego, jakim jest małżeństwo - rozmawiamy z Michałem Łukasiewiczem.