Jak długo działa Esperal – czyli na ile wystarcza wszywka alkoholowa?

Wszywka alkoholowa cieszy się rosnącym zainteresowaniem głównie ze względu na wysoką skuteczność terapeutyczną. Stosuje się ją jako jedną z głównych metod farmaceutycznego wspomagania procesu leczenia choroby alkoholowej. Dyskrecja stosowania, szybka aplikacja, długotrwałe działanie, niemal brak rekonwalescencji po zabiegu – to tylko niektóre z jej zalet. Przed zabiegiem, podczas którego do organizmu chorego wszywa się Esperal, wielu pacjentów zastanawia się nie tylko nad tym, jak substancja ta działa i na czym polega terapia awersyjna. Równie istotną kwestią dla większości z nich jest okres jej skuteczności. Substancja czynna Esperalu, czyli disulfiram, może wydzielać się stopniowo do organizmu zaszytego chorego nawet przez rok. Tak długi okres działania powoduje, że coraz większa liczba pacjentów decyduje się na wykonanie mało inwazyjnego zabiegu wszycia wszywki.


Wsparcie abstynencji poprzez zniechęcanie alkoholika do spożycia alkoholu etylowego sprawdza się w przypadku wielu pacjentów. Esperal wspomaga jej sztuczne podtrzymanie głównie ze względu na fakt, że wzbudza awersję i obawę przed sięganiem po trunek przez zaszytego pacjenta. Obawia się on reakcji własnego organizmu na połączenie substancji czynnej oryginalnego leku (disulfiramu) z etanolem. Po interakcji z alkoholem może bowiem dojść do wystąpienia nagłej reakcji disulfiramowej, która jest odpowiedzią ustroju na wzrastające stężenie toksyn poalkoholowych w krwiobiegu. Jedyną możliwością, by uniknąć jej wystąpienia, jest powstrzymanie się od spożywania i stosowania produktów zawierających w swoim składzie etanol przez cały okres działania wszywki alkoholowej. On z kolei może sięgać nawet 12 miesięcy.

Przerwanie ciągu alkoholowego i skuteczne leczenie alkoholizmu

Esperal to środek farmaceutyczny, który wykorzystuje się na każdym etapie leczenia choroby alkoholowej. Za jego pośrednictwem można zmotywować pacjenta do przerwania ciągu alkoholowego i dobrowolnego odstawienia substancji odurzającej. Inni pacjenci korzystają z wszywki alkoholowej w celu zwiększenia swojej motywacji podczas już stosowanego leczenia. Esperal stanowi bowiem odpowiednie wzmocnienie terapeutyczne motywacji chorego. Okres abstynencji pozwala ponadto na trzeźwe spojrzenie alkoholika na własne trudności i umożliwia podjęcie istotnych terapeutycznie decyzji co do dalszego leczenia uzależnienia. Chory może zdecydować się na uczestnictwo w terapii indywidualnej lub grupowej. To jeden z elementów skutecznej, kompleksowej terapii tego schorzenia.

Disulfiram substancją czynną leku Esperal

Esperal wpływa patologicznie na proces metabolizmu alkoholu etylowego w ludzkiej wątrobie. Zaburza lub wręcz blokuje proces wydzielania dehydrogenazy aldehydowej, czyli jednego z najważniejszych enzymów trawiennych etanolu. Jeżeli go brakuje, substancja odurzająca nie może zostać szybko strawiona do nieszkodliwej postaci kwasu octowego. W zamian w organizmie człowieka kumuluje się toksyna (aldehyd octowy) w niecodziennym stężeniu. Właśnie ta toksyna odpowiedzialna jest za wywoływanie objawów tzw. reakcji disulfiramowej. Możliwość ich wystąpienia powstrzymuje natomiast większość alkoholików po zaszyciu przed sięganiem po trunek. Obawiają się reakcji swojego organizmu i interakcji leku z alkoholem. Osoba uzależniona nie kojarzy wówczas alkoholu z czymś przyjemnym i odprężającym, a ze strachem i nieuzasadnionym lękiem. Stopniowo odzwyczaja się zatem od sięgania po trunek w stresujących sytuacjach, w czasie wolnym, podczas spotkań towarzyskich. Sztucznie utrzymywana abstynencja stanowi odpowiednią motywację na drodze do pokonania nałogu. Zaleca się ją przekształcać w wewnętrzną chęć do walki z alkoholizmem podczas psychoterapii.

Skuteczność wszywki (Esperalu) a reakcja disulfiramowa

To, ile działa wszywka alkoholowa (Esperal) i na ile jest skuteczna, zależy nie tylko od czynników zewnętrznych, ale również od motywacji i samozaparcia samego pacjenta. To on bowiem powstrzymuje się przed piciem alkoholu i stosowaniem produktów zawierających etanol podczas terapii awersyjnej. W walce z nałogiem pomaga mu strach przed takimi objawami jak: ból i zawroty głowy, nudności, wymioty, drżenia mięśniowe, nadpotliwość, zaburzenia pracy serca, bezsenność i zaburzenia psychiczne, z omamami i urojeniami włącznie. Po podjęciu ryzykownych prób przepicia wszywki alkoholowej u pacjenta może dojść do skrajnego wycieńczenia organizmu.

Dodatkowo, objawy reakcji disulfiramowej nasilają się wraz z upływem czasu. Ich intensywność zależy od ilości alkoholu, jaką spożył zaszyty nałogowiec. Zależnie od dawki alkoholu, utrzymują się one od kilkudziesięciu minut nawet do kilkunastu godzin. W skrajnych przypadkach mogą zagrażać życiu chorego i przekształcać się w takie stany jak: zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, utrata przytomności czy nagłe zatrzymanie krążenia. Dlatego bardzo ważne jest, by podczas terapii Esperalem powstrzymywać się od spożywania nawet najmniejszych ilości alkoholu.

Jak wygląda zabieg implantacji Esperalu (zaszycia)?

Wszywka alkoholowa (Esperal) implementowana jest podskórnie do wnętrza organizmu człowieka. Ma formę jałowych tabletek, których dawkę dopasowuje lekarz indywidualnie do potrzeb i preferencji każdego pacjenta. Przed zabiegiem konieczna jest kwalifikacja chorego do jego przeprowadzenia. Podczas wizyty konsultacyjnej lekarz zbiera od pacjenta wywiad medyczny, przeprowadza podstawowe badanie podmiotowe, a także pomiar trzeźwości. W procesie ustalania dawkowania disulfiramu pomocne okazują się informacje takie jak: wiek, waga chorego, stopień uzależnienia, objawy zatrucia alkoholowego i objawy odstawienne, długość ciągów alkoholowych i okresów abstynencji oraz dotychczas podejmowane działania terapeutyczne.

Po pozytywnej kwalifikacji chorego do zabiegu lekarz przystępuje do przygotowania jego skóry do zabiegu. Konieczne jest jej oczyszczenie i dezynfekcja, następnie również znieczulenie miejscowe. Dzięki temu zabieg jest całkowicie bezbolesny i komfortowy. Pacjent nie musi przyjmować leków przeciwbólowych podczas domowej rekonwalescencji. Wykonanie zaszycia wiąże się z koniecznością przecięcia tkanek skórnych. Chirurg wykonuje jedno niewielkie cięcie za pomocą skalpela. Zlokalizowane jest ono zwykle tuż nad pośladkiem pacjenta, skąd lekarz dociera do obszaru podpowięziowego mięśnia pośladkowego. W specjalnie wypreparowanej kieszonce umieszcza się wcześniej ustaloną dawkę disulfiramu i zaszywa ją we wnętrzu ustroju chorego. Na ciele pacjenta po zabiegu pozostaje rana, którą zaszywa się z użyciem nici chirurgicznych. Blizna jest mało widoczna i estetyczna. Umiejscowiona w dyskretnym miejscu sprawia, że żadna osoba postronna nie dowie się o tym, że uzależniony poddał się zabiegowi wszycia Esperalu.

Kto i gdzie wszywa Esperal?

Bezpieczna implantacja wszywki alkoholowej możliwa jest wyłącznie w klinicznych lub ambulatoryjnych warunkach stacjonarnych placówek medycznych lub gabinetów lekarskich. Powinien wykonywać ją wykwalifikowany chirurg, doświadczony w stosowaniu u pacjentów terapii awersyjnej. Dzięki fachowej aplikacji wszywki alkoholowej do wnętrza organizmu człowieka podczas gojenia się rany nie odczuwa on bólu ani dyskomfortu. Lek pozostaje ponadto niewidoczny, a pacjent zostaje zaznajomiony ze wszystkimi zasadami stosowania wszywki alkoholowej. Niemożliwe jest wszycie Esperalu w warunkach domowych. Podobnie nie można samodzielnie usunąć wszywki z organizmu. W przypadku rezygnacji pacjenta farmakologicznego wspierania leczenia choroby alkoholowej należy udać się do lekarza. Wykonuje on ponowną operację, podczas której usuwa tabletki z podpowięziowej kieszonki.

W Katowicach bezpieczną implementację Esperalu (wszywki alkoholowej) umożliwia Centrum Medyczne Galmedic. Kliknij link i dowiedz się więcej: https://katowice.galmedic.pl/uslugi/esperal/.

Jak długo działa wszywka alkoholowa?

Substancja czynna leku uwalnia się do organizmu zaszytego człowieka nawet przez okres od 8 do 12 miesięcy. Skuteczność Esperalu sięga zatem nawet roku. Na długość działania wpływa przede wszystkim wszyta dawka leku i ogólny stan zdrowia pacjenta. W niektórych przypadkach może dojść do ograniczenia czasu wydzielania substancji do ustroju. Z tego względu podczas stosowania Esperalu należy zachować czujność i ostrożność. Wszystkie objawy, które wzbudzają niepokój pacjenta, powinny być bowiem konsultowane ze specjalistami. W rzadkich okolicznościach dochodzi do otorbienia wszywki, które utrudnia swobodne wydzielanie się disulfiramu. Wówczas konieczna jest powtórna operacja, której celem jest usunięcie torbieli i kontrola prawidłowego umiejscowienia wszywki alkoholowej.

Czy Esperal można wszywać wielokrotnie?

Esperal dostępny jest w polskich aptekach pod nazwą Disulfiram WZF. Pacjent może samodzielnie go nabyć, ale musi posiadać aktualną receptę. Oznacza to, że wszycie leku możliwe jest wyłącznie po uprzedniej konsultacji lekarskiej i na wyraźne wskazanie specjalisty. W Centrum Medycznym Galmedic lek dostępny jest na miejscu od ręki. Pacjent nie musi samodzielnie go kupować. Po jednorazowym zaszyciu możliwe jest powtórzenie zabiegu po upływie czasu wydzielania się substancji czynnej do organizmu człowieka. Najczęściej powtórne zaszycie zleca się pacjentom, u których istnieje ryzyko nawrotu choroby alkoholowej, a więc ponownego spożywania alkoholu po zaprzestaniu stosowania metody awersyjnej.

Skutki uboczne a skuteczność terapii awersyjnej

Esperal nie jest metodą leczenia alkoholizmu, która zapewnia pacjentowi zdrowie. Stosowana jest jednak z powodzeniem jako wiodąca metoda farmakologicznego wspierania procesu terapeutycznego. Decydują się na nią zwykle osoby świadome własnego problemu alkoholowego, dobrowolnie zgłaszając się na zabieg. Ich zgoda na zaszycie jest równoznaczna z akceptacją sposobu działania wszywki alkoholowej. Bezpośrednio po zabiegu niektórzy pacjenci skarżą się na ból i dyskomfort w miejscu wykonania zaszycia. Inni odczuwają metaliczny posmak w ustach, rozdrażnienie, zmęczenie i trudności z zasypianiem. Są to jednak dolegliwości fizjologiczne i przemijające, związane bezpośrednio z wykonywanym zabiegiem. Jeżeli utrzymują się przez dłuższy czas, konieczna może okazać się konsultacja specjalistyczna.


Esperal Katowice data-verified=


Tekst sponsorowany.