Jak rozliczyć PIT 28 za 2022 rok?

Co prawda najpopularniejszym i najczęściej stosowanym formularzem jest PIT 37. Niemniej wielu podatników rozlicza się na druku PIT 28. Warto zatem dowiedzieć się nieco więcej na temat tej deklaracji PIT. Wyjaśniamy, kto powinien złożyć zeznanie PIT 28, do kiedy należy je złożyć, w jakiej formie najlepiej się rozliczać oraz co się zmieniło w przepisach podatkowych.

Kto składa PIT 28?

Deklaracja PIT 28 to rozliczenie wysokości uzyskanego przychodu, opodatkowanego ryczałtem. W ten sposób rozliczasz się, jeżeli uzyskałeś przychody opodatkowane w formie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych z tytułu:

  • pozarolniczej działalności gospodarczej
  • umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy itp. – rozliczanych w ramach działalności gospodarczej
  • umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy itp. – rozliczanych poza działalnością gospodarczą (jeśli na przykład wynajmujesz swoje prywatne mieszkanie)
  • sprzedaży produktów rolnych – przetworzonych w nieprzemysłowy sposób.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.e-pity.pl/pit-28/.

Czym jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Warto pokrótce wyjaśnić, czym jest opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Przedsiębiorca może wybrać różne formy opodatkowania, w tym między innymi opodatkowanie ryczałtem. Ponadto może wybrać inne opcje, takie jak: opodatkowanie na zasadach ogólnych, podatek liniowy czy kartę podatkową. Jeśli natomiast wybierze ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – wówczas stawka należnego podatku będzie na ustalonym z góry poziomie.

Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe PIT 28?

Składając zeznanie do urzędu skarbowego, trzeba pamiętać o obowiązujących terminach. W przypadku zeznania PIT 28 nieprzekraczalny termin na złożenie zeznania podatkowego to 2 maja 2023 roku.

Trzeba jednak pamiętać, aby należny podatek za grudzień 2022 roku i ostatni kwartał uiścić do 28 lutego 2023 roku. Pamiętaj także, że do obliczania podatku możesz użyć programu do wypełniania PIT online. Program uwzględni wszelkie ulgi, wysokość odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Unikniesz dzięki temu potencjalnych błędów w obliczeniach.

Jak wypełnić i złożyć zeznanie PIT 28?

Deklarację na formularzu PIT 28 złożysz tak samo, jak inne rodzaje PIT. Najlepiej rozliczać się online. W tym celu możesz skorzystać z rządowej platformy, na której znajdziesz usługę Twój e-PIT. Pamiętaj jednak, że nie zawsze będzie się tam znajdować deklaracja, przygotowana przez KAS (Krajową Administrację Skarbową). Taka wstępna deklaracja zostanie przygotowana, jeśli rozliczasz przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów zwierzęcych i roślinnych lub z najmu.

Jeśli składasz zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, to musisz wypełnić formularz samodzielnie. W tym celu skorzystaj z programu e-pity. Znajdziesz w nim wszelkie obowiązujące formularze PIT – w tym oczywiście również PIT 28. W programie znajdują się wyłącznie aktualne formularze, a więc nie musisz się o nic martwić. Program przeprowadzi cię przez cały proces wypełniania deklaracji PIT, a także dokona wszelkich obliczeń. Do deklaracji musisz dołączyć załączniki PIT O, PIT D.

Deklarację podpiszesz za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, a następnie prześlesz do odpowiedniego urzędu skarbowego. Oczywiście otrzymasz dokument UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

PIT 28 a opodatkowanie z małżonkiem

Dużo wątpliwości wzbudza możliwość rozliczenia się wraz ze współmałżonkiem. Warto jednak wiedzieć, że w przypadku deklaracji PIT 28 takie wspólne rozliczenie nie jest możliwe. Ustawodawca nie przewiduje bowiem możliwości opodatkowania łącznego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Trzeba zatem złożyć dwie odrębne deklaracje PIT 28 – dla każdego małżonka z osobna.

Małżonkowie nie rozliczą się wspólnie również wtedy, gdy budżet domowy obejmuje część przychodów opodatkowanych ryczałtem, a część na zasadach ogólnych.

Istnieje tylko jedna sytuacja, w której dopuszczalne jest wspólne rozliczenie – gdy dochody pochodzą z najmu, podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy ryczałtem. W takiej sytuacji możesz rozliczyć PIT wspólnie z małżonkiem.

PIT 28 a zmiana opodatkowania

Z dniem 1 lipca 2022 roku zaczął obowiązywać tak zwany Nowy Ład. Wprowadzono wówczas możliwość zmiany formy opodatkowania – formę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można zmienić na skalę podatkową.

Podatnicy, którzy skorzystali z możliwości takiej zmiany, mogli korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku. Kolejne pół roku rozliczane zaś było według skali podatkowej. Co za tym idzie – podczas rozliczania się z fiskusem w 2023 roku należy złożyć dwa formularze, a mianowicie: PIT 28 oraz PIT 36.

Jeśli natomiast podatnik zmienił formę opodatkowania na na zasady ogólne, to rozlicza się według skali podatkowej za cały rok, a więc składa zeznanie na formularzu PIT 36.

Deklaracja PIT 28s

Jedną z dostępnych rodzajów deklaracji jest PIT 28s. Jest to deklaracja przeznaczona dla przedsiębiorstw w spadku. Taką deklarację składa osoba, która sprawuje zarząd sukcesyjny lub zarządza podmiotem w spadku. Mówiąc pokrótce: jest to deklaracja, którą składa się, aby rozliczyć podatek przedsiębiorstwa, kiedy zmarł zarządzający firmą przedsiębiorca (ale także wspólnik spółki osobowej lub cywilnej).Tekst sponsorowany.