Pomieszczenia czyste ISO 8

Już nie tylko branża farmaceutyczna i laboratoria potrzebują pomieszczeń czystych typu Cleanroom. Rosnące wymagania co do tzw. czystości technicznej w branży motoryzacyjnej oraz powszechne zastosowanie w wielu urządzeniach wrażliwych na mikrozwarcia komponentów elektronicznych powodują, że coraz częściej branża techniczna, motoryzacyjna konstrukcja, skłaniają się ku zapewnieniu większej niż dotychczas czystości powietrza w pomieszczeniach produkcyjnych. Najczęściej stosowaną klasą czystości Cleanroom są przestrzenie spełniające wymagania klasy ISO 9 wg normy ISO 14644-1. Na jakie elementy warto zwrócić uwagę budując na swojej potrzeby pierwsze pomieszczenie czyste ISO 8? Już odpowiadamy.

Cleanroom o małej powierzchni i niskiej wysokości

Odgraniczając powierzchnię pomieszczenia czystego mamy szansę na zbudowanie Cleanroom o małej kubaturze, co przełoży się na większą liczbę wymian powietrza na godzinę. Warto więc, dobrze przemyśleć jak dużego pomieszczenia na pewno potrzebujemy. Duży Cleanroom będzie oczywiście niezbędny, ale… na pewno będzie wymagał wydajniejszej wentylacji.

Wiele punktów nawiewu i wywiewu powietrza

Skuteczną wymianę powietrza wewnątrz pomieszczenia czystego osiągniemy tylko wtedy gdy w pomieszczeniu Cleanroom nie będzie martwy stref ze stojącym powietrzem. Najlepsze Cleanroomy ISO 8 posiadają co najmniej kilka nawiewników i kilka punktów odbioru powietrza (kilka wywiewów). Zarówno nawiewniki jak i wywiewnymi powinny być umieszczone w każdym narożniku pomieszczenia lub na planie całego sufitu. Niestety, ale błędy w tym zakresie trudno będzie naprawić. Bardzo trudno będzie obniżyć w Cleanroom ilość cząstek, jeśli będą w nim obecne martwe strefy.

Brudne operacje blisko wywiewników

Plan operacji wykonywanych wewnątrz pomieszczenia i ich fizycznego rozlokowania wewnątrz pomieszczenia czystego to bardzo ważna rzecz już na etapie projektowania Cleanroom. Po co „ciągnąć” cząstki i inne zanieczyszczenia przez cały Cleanroom (i go pod drodze zanieczyszczać…), jeśli możnaby zabierać zanieczyszczania najlepiej w miejscu ich powstawiania?

Wydajny wentylator

Pomieszczenie czyste ISO 8 bardzo często wymaga zapewnienia około 20-30 wymian powierza na godzinę. Jeśli już na początku etapu projektowania wybrany zostanie zbyt mały wentylator, pomieszczenie czyste może mieć problem z uzyskaniem czasu regeneracji poniżej 20 minut, co jest częstym wymaganiem wielu użytkowników pomieszczeń czystych ISO 8.

Doświadczona firma wykonująca kwalifikację Cleanroom

Doświadczony projektant? Jest ważny. Doświadczony wykonawca? Również jest ważny. Ale dlaczego warto nawiązać współpracę z doświadczoną firmą, która wykonuje pomiary w pomieszczeniach czystych? W pomieszczeniach czystych można wykonać wiele pomiarów (patrz norma ISO 14644-1, ISO 14644-3), a każde z nich wnosi „pewną” wiedzę na temat funkcjonowania pomieszczenia czystego. Część testów jest kluczowa np. pomiary ilości cząstek, pomiary czasu regeneracji pomieszczenia, pomiary różnicy ciśnień. Wykonanie pewnych testów można jednak ograniczyć lub wręcz w ogólne z nich zrezygnować. Doświadczona firma walidacyjna doradzi które pomiary warto wykonać oraz pomoże w interpretacji wyników i zdefiniowaniu dalszych akcji.


Artykuł sponsorowany.