Ubezpieczenie na wypadek śmierci

Czym jest polisa na życie i jakie są jej rodzaje?

Ubezpieczenie na życie to długoterminowy rodzaj ubezpieczenia, który stanowi pomoc finansową dla nas i naszych bliskich w przypadku choroby, wypadku skutkującego doznaniem uszczerbku na zdrowiu czy wreszcie śmiercią.

Obecnie wyróżnia się wiele rodzajów polis na życie, wymieńmy zatem te najważniejsze:

  • Ubezpieczenia posagowe (renta);
  • Ubezpieczenia na wypadek śmierci;
  • Ubezpieczenie z funduszem inwestycyjnym.

Ubezpieczenie posagowe

Ubezpieczenie posagowe, inaczej renta, to ubezpieczenie wykupywane z myślą o zabezpieczeniu przyszłości dziecka. Jest to wariant świadczenia, jakie może ono otrzymać po śmierci:

  • Jednego z rodziców;
  • Opiekuna prawnego;
  • Krewnego (dziadek, babcia, wujek, ciocia, siostra, brat);
  • Chrzestnego;
  • Przyjaciela rodziny.

Pieniądze z polisy wypłaca się dziecku w momencie, gdy staje się dorosłe; środki z polisy mogą być przeznaczone na dowolne cele. Warto zaznaczyć, że są one gromadzone na polisie do osiemnastego, a nawet do dwudziestego piątego roku życia.

W ramach ubezpieczenia posagowego dziecko może liczyć na inne ochrony w zależności od rozszerzeń zawartych w umowach dodatkowych. Takie ubezpieczenie gwarantuje wypłacenie odszkodowania z tytułu doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu, poważnego zachorowania bądź pobytu dziecka w szpitalu.

Czas trwania umowy wynosi od pięciu do dwudziestu pięciu lat. Wartość składki zaś ustala się indywidualnie na podstawie wysokości sumy ubezpieczenia, częstotliwości wpłacania składek, wieku osoby ubezpieczającej oraz poziomu ryzyka osoby objętej ubezpieczeniem.

Co istotne, przed zawarciem umowy należy dokładnie sprawdzić ewentualne sytuacje, w których ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłacenia świadczenia (na przykład samobójstwo bądź choroby spowodowane przyjmowaniem używek).

Ubezpieczenie na wypadek śmierci

Ubezpieczenie posagowe stanowi wariant ubezpieczenia na wypadek śmierci. Ubezpieczenie na wypadek śmierci jest świadczeniem obejmującym bliskich, nie tylko dziecko. Ile odszkodowania za śmierć rodzica z polisy na życie? Może być to od tysiąca do nawet miliona złotych. Wysokość kwoty zależy od indywidualnych oczekiwań i możliwości finansowych klientów, a więc od wysokości płaconej składki.

Ubezpieczenie to jest mocno zróżnicowane, może bowiem stanowić zabezpieczenie dla nawet dziewięciu współubezpieczonych wskazanych przez osobę upoważnioną (współmałżonka, dzieci, krewnych, przyjaciół, sąsiada) albo grupy (tę polisę zyskujemy w miejscu zatrudnienia – jej minusem jest to, iż zawiera się ją tylko na czas pracy w danej firmie, świadczenia zaś są dość niskie, ponadto w przeciwieństwie do polisy indywidualnej tutaj ubezpieczenie obejmuje najbliższą rodzinę).

Zanim zdecydujemy się na zakup konkretnego świadczenia, dokładnie zapoznajmy się z treścią umowy, aby była ona faktycznie zabezpieczeniem interesów bliskich. Dodajmy, iż ubezpieczenie na wypadek śmierci można nabyć wyłącznie w celu ochrony na wypadek śmierci (to jej podstawowy wariant), lecz jeśli interesują nas dodatkowe świadczenia, towarzystwo ubezpieczeniowe powinno zaoferować nam dodatkowe, całkowicie dobrowolne rozszerzenia (na wypadek poważnej choroby, pobytu w szpitalu lub mniejszych i większych uszczerbków na zdrowiu na przykład złamań). Więcej informacji sprawdzimy tutaj: https://www.ubezpieczeniaonline.pl/na-zycie/a/ubezpieczenie-na-wypadek-smierci/563.html

Ubezpieczenie z funduszem inwestycyjnym

Jeśli interesuje nas możliwość zainwestowania części składki, którą wpłacamy (a więc pomnożenie środków), powinno nas zainteresować ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym. Ten typ ubezpieczenia ma zapewnić wsparcie finansowe na wypadek zdarzeń wymienionych w umowie (śmierci ubezpieczonego oraz w zależności od rozszerzeń w wypadku chorób czy wypadków skutkujących uszkodzeniem ciała), ale jednocześnie zawiera w sobie element inwestycyjny, w którym to dochodzi do inwestowania części środków pochodzących ze składki, a w rezultacie pomnożenia oszczędności zgromadzonych na polisie.

Oczywiście, tak jak bywa z inwestowaniem, tutaj także mamy do czynienia z ryzykiem. Ostatecznie nasze środki posłużą do zakupu akcji lub obligacji. Ponadto w przeciwieństwie do lokat, tutaj zysk trudny jest do oszacowania, ponadto umowa (w zależności od ubezpieczyciela) będzie trwała nawet do kilkunastu lat, podczas gdy banki zawierają umowy na kilkanaście miesięcy.

Przed zakupem polisy warto bezpiecznej przejrzeć oraz porównać oferty i regulaminy, aby decyzja okazała się w pełni świadoma i korzystna dla nas oraz dla osób, które zamierzamy nią ubezpieczyć.


Artykuł sponsorowany