Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – najlepsze rozwiązanie na nieprzewidziane zdarzenia drogowe

Chwila nieuwagi lub nieprawidłowo wykonany manewr – tyle wystarczy, aby doszło do zderzenia się dwóch pojazdów. Niestety, szkody najczęściej nie kończą się na zniszczonych samochodach – wypadek oznacza, że uczestnicy zdarzenia zostali ranni. Właśnie z myślą o takich sytuacjach zostało stworzone ubezpieczenie NNW samochodowe. Jak działa ten produkt ubezpieczeniowy?

Do ilu wypadków drogowych doszło w Polsce w 2022 roku?

Mimo wdrażania nowych rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego na polskich drogach wciąż dochodzi do wypadków. Jak podaje Policja w raporcie „Wypadki drogowe w Polsce w 2022 roku”, w ubiegłym roku zgłoszono 21 322 wypadki, w których zginęło 1896 osób, a 7541 osób odniosło ciężkie obrażenia. Jak się okazuje, dobra pogoda wcale nie zapewnia bezpiecznej podróży – w ubiegłym roku najwięcej wypadków miało miejsce w wakacyjne miesiące, tj. w czerwcu, lipcu i sierpniu.

Każdy wypadek na drodze rodzi pytanie o odszkodowanie. Osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych mogą uzyskać odszkodowanie oraz szereg innych świadczeń z OC sprawcy – np. zadośćuczynienie za cierpienie psychiczne czy zwrot kosztów leczenia.

Takiej możliwości nie ma jednak sprawca. Nie oznacza to jednak, że musi on pozostać bez finansowej pomocy, a rozwiązaniem jest NNW samochodowe.

Co zapewnia ubezpieczenie NNW samochodowe i kto powinien z niego skorzystać?

Ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) to produkt ubezpieczeniowy, w ramach którego ochroną ubezpieczeniową objęte zostaje zdrowie i życie kierowcy. Gdyby kierujący pojazdem doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu lub stracił życie, z posiadanej polisy NNW zostanie wypłacona kwota w wysokości ustalonej w momencie zawarcia umowy. Otrzyma ją ubezpieczony, a gdyby stracił on życie, środki zostaną wypłacone wskazanej przez niego osobie (lub osobom).

NNW samochodowe – podobnie jak inne ubezpieczenia – może obowiązywać wyłącznie na terenie Polski lub również za granicą. W zależności od oferty polisa może zapewniać dostęp również do innych świadczeń – wymienić wystarczy:

  • zwrot kosztów leczenia – standardem jest, że firma ubezpieczeniowa wymaga udokumentowania poniesionych kosztów;
  • pokrycie kosztów transportu – gdyby do wypadku doszło za granicą i konieczne było przetransportowanie ubezpieczonego do Polski.

Dla kogo jest ubezpieczenie NNW samochodowe? Dla każdego kierowcy, który uważa, że w razie spowodowania wypadku nie będzie on w stanie samodzielnie ponieść kosztów leczenia i rehabilitacji. Odpowiednio wysoka suma ubezpieczenia może zapewnić środki wystarczające na skorzystanie z prywatnej opieki medycznej.

NNW samochodowe – ochrona nie tylko dla kierowcy?

Ubezpieczenie NNW samochodowe może chronić nie tylko kierowcę – ochroną mogą być objęci też pasażerowie. Przykładem takiego produktu ubezpieczeniowego jest NNW samochodowe na Warta.pl. Jednak przed zakupem warto zwrócić uwagę na:

  • wysokość sumy ubezpieczenia – najlepiej, aby była ona ustalona z osobna dla każdej osoby, np. do 50 tys. zł na każdą osobę;
  • konieczność wskazania osób, które będą pasażerami – jest to mało praktyczne rozwiązanie i stąd też warto wybrać ubezpieczyciela, który zapewnia ochronę każdemu pasażerowi;
  • wyłączenia – standardem jest zapis w OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia), zgodnie z którym ubezpieczenie NNW chroni pasażerów w liczbie, która została określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Możliwości zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej pasażerom podróżującym pojazdem to silny argument przemawiający za zakupem polisy NNW. Co więcej, produkt ten wcale nie jest szczególnie kosztowny – składkę można obniżyć, kupując NNW w pakiecie z OC.


Artykuł sponsorowany.