Akcja „Serce dla hospicjum” zebrała ogromne pieniądze

Podczas Światowego Dnia Chorego – 11 lutego wolontariusze Caritas Diecezji Kieleckiej dzięki akcji „Serce dla hospicjum” zebrali 109 tysięcy złotych.

– Tę akcję organizujemy po to, by naszym mieszkańcom przypominać o istnieniu naszej placówki, czyli o stacjonarnym hospicjum im. św. Matki Teresy z Kalkuty i przypominać też o tym, kto tam przebywa, i że potrzebuje naszej pomocy. Chodzi o pomoc różnego typu, bo zarówno tę duchową, naszą obecność jako wolontariuszy, jak i również tą materialną pomoc – mówiła Dominika Borkowska, koordynator wolontariatu hospicyjnego kieleckiej Caritas.

Pieniądze które zostały zebrane ,przeznaczone zostaną na działalność hospicjum, taką jak zakup leków, środków opatrunkowych i higienicznych, czy odświeżenie i pomalowanie sal, w których przebywają podopieczni hospicjum. Placówka planuje również zakup foteli, które będą służyć rodzinom, odwiedzającym swoich bliskich w hospicjum. W akcję wzięło udział ponad 750 osób z 76 placówek. Byli to uczniowie ze szkół, ale także koła gospodyń wiejskich, parafialne schole i podopieczni świetlic środowiskowych.

Fot. Caritas Diecezji kieleckiej

Opr. WM.