Społeczna

Pomoc ofiarom przemocy domowej

Fundacja Iwo - Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym. Wiceprezes Fundacji, Pan Jacek Salamon opowie w jaki sposób udzielana jest pomoc ofiarom przemocy domowej osobom, które skontaktują się z Linią Pomocy Pokrzywdzonym.


(fot. Fort George G. Meade on Foter.com / CC BY)