Rzecznik Praw Uczniowskich odwiedza Wołomin

W Wołominie zorganizowano spotkanie z Damianem Jaworkiem, warszawskim rzecznikiem praw uczniowskich, i Karolem Cudnym, radnym miejskim i przewodniczącym komisji edukacji. Wydarzenie odbyło się w Centrum Aktywności "Stara Elektrownia" zaproszeni na nie zostali przedstawiciele lokalnej oświaty, w tym dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, rodzice oraz samorządy uczniowskie. Celem spotkania było omówienie roli Rzecznika Praw Uczniowskich oraz kluczowych aspektów praw uczniowskich.

Przed spotkaniem Damian Jaworek warszawski rzecznikiem praw uczniowskich oraz Karol Cudny radny odwiedzili nasze studio.

Karol Cudny wspomniał o możliwości powołania funkcji rzecznika praw uczniowskich na poziomie gminy Wołomin, co miałoby na celu lepsze zrozumienie i realizację praw uczniów w lokalnej społeczności edukacyjnej.

"[...] Tak, razem z panią burmistrz rozważamy powołanie takiej osoby. Natomiast w konsultacji z całą społecznością szkolną w Wołominie i to spotkanie właśnie ma temu służyć, zobaczymy jaki będzie odzew, co, jak zareagują nauczyciele, dyrektorzy, uczniowie, jak rodzice, po to, żeby jakby iść z duchem tej funkcji "

Damian Jaworek przedstawił zakres swojej działalności, skupiając się na interwencjach i edukacji dotyczącej praw uczniów.

"interwencje, to znaczy reagowanie na różne indywidualne zgłoszenia uczniów, uczennic, ich rodziców. Rodzice zazwyczaj uczniów szkół podstawowych, ale też uczniowie szkół ponadpodstawowych"

Podkreślił, że jest to drugie takie spotkanie w którym uczestniczy

"Faktycznie, to moje drugie spotkanie poza Warszawą; wcześniej uczestniczyłem w spotkaniu w Poznaniu, gdzie działa również Poznańska Rzecznik Praw Uczniowskich. Obecnie kilka samorządów w Polsce powołało do życia funkcję rzecznika praw uczniowskich – na chwilę obecną jest ich ośmiu, a kolejne miasta, w tym Kraków, rozważają wprowadzenie takiej roli. "


Rafał Firadza


Fot: https://edukacja.um.warszawa.pl/o-rzecznikuFot: https://www.facebook.com/kcudny