Aktualności

79. rocznica utworzenia Armii Krajowej

14 lutego minęła 79. rocznica utworzenia Armii Krajowej. Już po raz piąty w celu uczczenia tego wydarzenia został zorganizowany przez Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie, pieszy rajd wokół Zalewu Sulejowskiego. Trasa biegła przez miejscowości Smardzewice-Tresta-Zarzęcin-Sulejów-Barkowice Mokre-Bronisławów-Swolszewice-Borki-Smardzewice. Przedsięwzięcie od lat w atrakcyjny sposób łączy poznanie zalet turystyczno-krajoznawczych okolic Zalewu z edukacją patriotyczną i obywatelską. Uczestnicy rajdu zapalili pamiątkowe znicze pod pomnikami poświęconymi działaniom 25 Pułku Piechoty Armii Krajowej w Treście i Barkowicach Mokrych oraz tablicami upamiętniającymi mieszkańców Zarzęcina i Barkowic Mokrych, zamordowanych przez niemieckich okupantów, za współpracę z AK. Również w Tomaszowie zapłonęły biało-czerwone znicze pod tablicami poświęconymi dowódcom i żołnierzom Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej na Cmentarzu Wojennym oraz pod tablicą poświęconą Żołnierzom Wyklętym. Całą 44 km trasę udało się pokonać w dobrym czasie 10.20 godz. W rajdzie obok uczniów i absolwentów szkoły przy ulicy Nadrzecznej, wzięli również udział członkowie Partnera Szkoły Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „Batalion Tomaszów”. Rajd odbył się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.