Gmina Wołomin dopłaci do kastracji i sterylizacji zwierząt

Rada Miejska w Wołominie przyjęła nowy program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, który bazuje na działaniach z poprzedniego roku. Celem programu na rok 2024 jest zapobieganie bezdomności zwierząt. Mieszkańcy mogą uzyskać dofinansowanie na kastrację, sterylizację oraz elektroniczne znakowanie swoich zwierząt. Warunkiem korzystania z programu jest wcześniejsze oznakowanie zwierzęcia i jego szczepienie przeciwko wściekliźnie. Wnioski o dofinansowanie będą dostępne na stronie Urzędu Miejskiego od 29 kwietnia.

Podsumowanie działalności programu w 2023 roku

W ubiegłym roku program przyniósł konkretne rezultaty:

  • 67 zwierząt trafiło do schroniska, w tym 51 psów i 16 kotów.
  • 32 zwierzęta znalazły nowe domy.
  • 18 zwierząt otrzymało całodobową opiekę weterynaryjną.
  • 30 wolno żyjących kotów zostało wyleczonych, a 76 zaszczepiono przeciwko wściekliźnie.
  • Elektronicznie oznakowano 141 zwierząt.
  • Zrealizowano dofinansowanie dla 221 zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt domowych oraz 89 zabiegów dla kotów wolno żyjących.

Mieszkańcy, którzy opiekują się kotami, mogą liczyć na wsparcie w postaci karmy i dofinansowania do zabiegów weterynaryjnych. Gmina również finansuje znakowanie zwierząt, co pomaga w ich identyfikacji.