Bezpłatne badania dla kilkudziesięciu tysięcy pracowników

50 tysięcy pracowników świętokrzyskich firm i instytucji będzie mogło skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych. Projekt będzie realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach w partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Więcej na ten temat mówiła Anna Mikołajczyk, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach.

- Jesteśmy przed wdrożeniem na terenie naszego województwa programu pod nazwą" Profilaktyka świętokrzyskich pracowników". Projekt przeznaczony jest dla mieszkańców województwa, którzy są aktywni zawodowo i znajdują się w wieku produkcyjnym. Projekt przewiduję badania profilaktyczne, diagnostyczne czy genetyczne.

Pierwszy etap to działania informacyjno-edukacyjne, czyli głównie warsztaty na terenie zakładów pracy. W ich trakcie pacjenci zadecydują, czy wejdą na dalszy etap programu, którym są badania profilaktyczne. Pacjenci, u których zostanie stwierdzone ryzyko zachorowania będą skierowani do poradni kardiologicznej, pulmonologicznej i rehabilitacyjnej. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach rozpocznie realizację tego projektu od 1 lipca. Zakłady pracy będą musiały przesłać listy pracowników z potwierdzonymi danymi o ich zatrudnieniu na umowę o pracę. Wzór zgłoszenia będzie zamieszczony na stronie internetowej ośrodka.

Fot. Urząd Marszałkowski w Kielcach

Opr. WM.