Aktualności

Brwinów: Nowa nazwa ulicy w Owczarni

Podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej w Brwinowie została nadana nazwa dla drogi wewnętrznej w Owczarni. Z inicjatywą i propozycją nadania nazwy zwykle występują sami mieszkańcy lub właściciele działek położonych przy drodze. Tak też było w przypadku Owczarni, gdzie jedna z działek stanowi drogę wewnętrzną prowadzącą od ulicy Książenickiej do kolejnych działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Nadanie nazwy wprowadzi w przyszłości porządek w numeracji porządkowej nieruchomości przy niej położonych, a także ułatwi ich lokalizację służbom porządkowym i ratunkowym. Ulica Pod Brzozami, bo tak teraz będzie nazywać się ta droga, wpisuje się w charakter okolicznych nazw ulic. W Owczarni są już ulice Pod Dębami, Pod Jaworem i Pod Sosnami.