Aktualności

​Cmentarz wojenny z dotacją

Cmentarz wojenny z dotacją. Wojewoda łódzki przeznaczył środki w wysokości 136.600 zł, które zostaną przekazane w formie dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. W związku z wnioskami złożonymi przez Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, który jest administratorem cmentarza wojennego w Tomaszowie, otrzymana dotacja została ujęta w planie dotacji celowych Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na rok 2021. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na kontynuację remontu cmentarza wojennego, jego bieżącą konserwację oraz na utrzymanie i konserwację kwater wojennych położonych na cmentarzach: rzymskokatolickim i prawosławnym przy ul. Smutnej. Środki finansowe z budżetu Wojewody Łódzkiego zostaną przekazane w formie dotacji celowej na podstawie zawartego porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, które zostanie zawarte w I kwartale 2021 r.