Aktualności

​Dofinansowanie na nowoczesne pracownie w szkołach

Dofinansowanie na nowoczesne pracownie w szkołach. Powstaną one w trzech placówkach, prowadzonych przez Miasto. Baza dydaktyczna w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 3 i 9 wzbogaci się o nowe punkty dydaktyczne, natomiast Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 o ekopracownię. Środki na ten cel zostały przyznane placówkom w formie dofinansowania przyznanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Konkursu pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie”. Dofinansowanie zostało przyznane każdemu z Zespołów Szkolno-Przedszkolnych do wysokości 45.000,00 zł (koszt całkowity zadania wynosi po 50.000,00 zł na każdą pracownię).