Aktualności

​Epistolografia..."starożytny" komunikator

Epistolografia..."starożytny" komunikator. Oczywiście mowa o sztuce pisania listów. O tym zagadnieniu z perspektywy historyczno-archiwalnej, można znaleźć wiele ciekawych informacji na stronie internetowej piotrkowskiego archiwum. Z okazji Międzynarodowego Tygodnia Pisania Listów, zachęcając do tradycyjnego, odręcznego pisania listów, placówka przygotowała kilka ciekawych przykładów dawnej korespondencji ze swojego zasobu. Są to nie tylko listy, ale również kartki pocztowe, które są niesamowitym nośnikiem informacji na temat tego, jak wyglądał kiedyś otaczający nas świat. Wystawę można znaleźć na stronie www.piotrkow-tryb.ap.gov.pl

dr Maciej Hubka z Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim