Aktualności

Halina Szczucińska odeszła na emeryturęHalina Szczucińska odeszła na emeryturę. Uroczyste pożegnanie odbyło się w trakcie sesji Rady Miejskiej. Halina Szczucińska jest nauczycielem geografii, ukończyła Uniwersytet Warszawski na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych.
Od 2003 roku pełniła w Urzędzie Miasta funkcje kierownicze, była zastępcą naczelnika Wydziału Edukacji, naczelnikiem i do tej pory dyrektorem tego wydziału. Podczas kierowania Wydziałem pozyskiwane były środki finansowe z różnych źródeł, a w szczególności z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów pn. „Warto umieć więcej” i „Wiedzieć więcej, patrzeć dalej”. Wartość tych projektów to ponad 2,5 mln zł. Nowym dyrektorem Wydziały Oświaty w wyniku wygranego konkursu została Iwona Sudak.