Aktualności

Jutro obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego

Walczą z biedą i wykluczeniem społecznym. Jutro obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego. Na tym stanowisku pracuje prawie 200 tysięcy osób w blisko 3 tysiącach Ośrodków, najwięcej w domach opieki społecznej. Pracownik socjalny zajmuje się osobami bezdomnymi, samotnymi, w trudnej sytuacji materialnej i mieszkaniowej, osobami uzależnionymi od używek, niepełnosprawnymi czy chorymi, byłymi więźniami i uchodźcami. Nie łatwo być pracownikiem socjalnym. Czasami oczekiwania podopiecznych przerastają możliwości pracowników. Mimo to wykazują się dużą cierpliwością i odpowiednim podejściem do ludzi, nawet gdy muszą spotykać się z najtrudniejszymi sytuacjami, krzywdą i bezradnością. Stąd samo ukończenie studiów na kierunku praca socjalna nie wystarczy. Wymagane są również szkolenia z zakresu psychologii, komunikacji interpersonalnej czy kontroli świadczeń. Najważniejszym zadaniem pracownika socjalnego to przygotowanie odpowiednich warunków życia dla podopiecznych, zapobieganie patologiom, pomoc materialna, w znalezieniu pracy czy mieszkania. Wiąże się również z pracą w trudnych warunkach w terenie podczas odwiedzania rodzin potrzebujących pomocy, często w asyście policji. To nie jest również praca dla wrażliwych i nie odpornych na stres, pracownik musi czasami podjęć ciężkie decyzje, jak odebranie dziecka rodzicom. W krajach Unii Europejskiej zawód ten cieszy się dużym zaufaniem społecznym i prestiżem. Nic dziwnego, że obchody Dnia Pracownika Socjalnego połączone są z Dniem Życzliwości.