Aktualności

​Kolejna Środa z Profilaktyką już dziś

Kolejna Środa z Profilaktyką już dziś. Inicjatywa jest organizowana przez NFZ i dedykowana profilaktyce chorób i promocji zdrowia. To dzień regularnej edukacji zdrowotnej. Każda środa to inny, ważny aspekt naszego zdrowia. Najwięcej z nich poświęconych jest zapobieganiu cukrzycy czy otyłości. NFZ współpracuje z organizacjami pacjenckimi, diabetologami, ze specjalistami zajmującymi się aktywnością fizyczną. Edukuje osoby w różnym wieku, także osoby starsze, które jeszcze nie potrafią odnaleźć się w życiu z chorobą. Zagadnienia „Śród z profilaktyką” powiązane są z najważniejszymi ogólnopolskimi lub międzynarodowymi inicjatywami prozdrowotnymi. Formuła akcji ma na celu zachęcać pacjentów do działania, popularyzować postawy prozdrowotne, uczyć odpowiedzialności za własne zdrowie, zacieśniać współpracę z organizacjami pacjenckimi, a także budować pozytywny wizerunek NFZ wśród pacjentów. Dotychczas w każdą środę w Oddziale Wojewódzkim NFZ można było skorzystać min. z bezpłatnych pomiarów glukozy we krwi, badań ciśnienia tętniczego czy konsultacji medycznych i dietetycznych. W związku natomiast z ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-9 od połowy marca zaprzestano spotkań na salach obsługi w OW NFZ. Działalność związana z promocją zdrowia przeniesiona została do Internetu. W każdą kolejną środę na kanale YouTube udostępniane są filmy, wywiady z ekspertami w dziedzinie promocji zdrowia. Dziś dotyczą one profilaktyki otyłości w okresie menopauzy.