Aktualności

Konkurs „Ekopocztówka” podsumowany


Konkurs „Ekopocztówka” podsumowany. Uczestnicy tegorocznej edycji nadesłali 255 prac. Organizatorem przedsięwzięcia jest Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie. Jury przyznało 22 nagrody i 12 wyróżnień w czterech kategoriach wiekowych oraz jedno wyróżnienie specjalne. Konkurs skierowany był do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z terenu miasta. Ich zadaniem było wykonanie prac plastycznych o tematyce ekologicznej w dowolnie wybranej technice. Do Miejskiego Centrum Kultury wpłynęły m.in. wyklejanki i kolaże. Oceniało je jury w składzie Mirosław Bernacki i Bożena Gajda − plastycy, pracownicy MCK, a także Grażyna Srebrzyńska − kustosz, opiekun działu sztuki w Muzeum im. A. hr. Ostrowskiego oraz Tomasz Rogaczewski − leśnik w Nadleśnictwie Smardzewice. W związku z obecną sytuacją epidemiczną o terminie i sposobie odbioru nagród laureaci konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie. Nagrody ufundowane zostały przez Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Smardzewice.