Aktualności

​Konkurs "Mazowieckie Barwy Wolontariatu"

Do udziału w konkursie można zgłaszać wolontariuszy, grupy działające w interesie społecznym lub rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne. „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” to regionalny etap ogólnopolskiego konkursu „Barwy Wolontariatu”. Laureaci mazowieckiego etapu, automatycznie kwalifikowani są do ogólnopolskiego finału. Celem konkursu jest popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu oraz propagowanie inicjatyw, dzięki którym wzrasta prestiż wolontariatu. Organizatorzy dążą również do zwiększenia poziomu wiedzy mieszkańców Mazowsza o rodzajach wolontariatu i zakresie pracy wolontariuszy. Kandydatów można zgłaszać do 12 września poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem poczty lub w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 20 października.

o konkursie Mazowieckie Barwy Wolontariatu mówi Joanna Malarczyk z Biura Dialogu Obywatelskiego