Aktualności

​Sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego już 25 listopada

Sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego już 25 listopada. Odbędzie się ona w trybie stacjonarnym. Tym razem radni pochylą się nad uchwałami w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wyrażenia zgody na utworzenie spółki „SIM KZN Łódzkie Centrum” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie czy zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej. Ponadto podjęta zostanie uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego darowizny nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Konstytucji 3 Maja nr 65/67 oraz przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. Początek sesji o godz. 10.00.