Aktualności

Trzecia edycja „Mieszkania za remont”

„Mieszkania za remont” ciąg dalszy. Już niebawem do dyspozycji tomaszowian chcących mieć wcześniej swoje przysłowiowe 4 kąty, będzie 5 mieszkań, dwa dwupokojowe i 3 jednopokojowe. Dotychczas, w dwóch pierwszych edycjach programu, skorzystało z niego już 17 rodzin. W pierwszym etapie Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego przygotowało dziesięć lokali, a w drugim siedem. Przypomnijmy, program skierowany jest do osób znajdujących się na liście oczekujących na najem lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych. To dla nich szansa na szybsze uzyskanie mieszkania poprzez zaangażowanie własnych środków finansowych oraz wkładu pracy w remont. W ramach naliczonego czynszu TTBS zwraca uczestnikom programu nakłady poniesione na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac remontowych. W umowach na wykonanie remontu lokalu TTBS określa szczegółowe warunki i termin wykonania prac. Jak zapowiada zarząd spółki, jeszcze w tym roku, w ramach programu, zostaną przygotowane kolejne lokale.

Prezes TTBS-u, Wacława Bąk
Wiceprezes TTBS-u, Lucyna Pietrzyk