Aktualności

​Większe pieniądze na renowację zabytków

Większe pieniądze na renowację zabytków. Zarząd województwa łódzkiego zwiększył limit o milion złotych. Tym samym kwota przekazana na ten cel wynosi aż 6 milionów złotych. O wsparcie może ubiegać się każdy posiadacz obiektu wpisanego do rejestru zabytków w województwie łódzkim. Maksymalna kwota, o którą można się starać, to 100 tys. zł. Pieniądze mogą zostać przeznaczone m.in. na prace budowlane, remontowe, projektowe, na wykonanie ekspertyz technicznych bądź konserwatorskich, czy przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych. Dotacja z budżetu województwa łódzkiego może pokryć połowę planowanych wydatków na remont, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nawet całość wydatków. Wnioski można przesyłać do 23 lipca.