Aktualności

​Wyróżnienie dla ŁKA

Wyróżnienie dla ŁKA. Łódzka Kolej Aglomeracyjna - spółka samorządu województwa łódzkiego została laureatem międzynarodowej nagrody w dziedzinie dostępności. Lista wyróżnionych została opublikowana 3 grudnia, w Międzynarodowym Dniu Osób z Niepełnosprawnościami. Eksperci ze 180 krajów docenili spółkę jako jedyną z Polski w programie ZERO PROJECT. Jest to międzynarodowy projekt skoncentrowany na wdrażaniu Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i tworzeniu świata bez barier. Co roku wyróżniane są praktyki z jednego z czterech obszarów tematycznych. Tym razem była to dostępność. Jak podkreśli marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber "ŁKA wdraża jednolitą politykę dostępności, która otwiera kolej dla niepełnosprawnych. Jest też partnerem w ramach rządowego programu Dostępność PLUS". Wśród innowacji w pociągach ŁKA eksperci docenili m.in. oznaczenia numeru siedzeń w alfabecie Braille`a i znacznikiem NFC, możliwość połączenia się z tłumaczem języka migowego przez obsługę pociągu, podnośniki dla wózków inwalidzkich uruchamiane przez pracowników obsługi i inne wyposażenie wnętrz składów.