Aktualności

Zgoda na przebudowę kluczowej drogi w Markach

Rada Miasta wyraziła zgodę na podpisanie umowy w sprawie modernizacji alei Piłsudskiego. W dniu wczorajszym Rada Miasta w Markach przegłosowała uchwałę w sprawie zawarcia ugody z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, która jest zarządcą mareckiej arterii, na kompleksową przebudowę alei Marszałka Piłsudskiego. W 2018 r. będą rozpoczną się prace projektowe, zaś w 2019 i 2020 prowadzone będą roboty budowlane. Będzie je realizować firma, która zbudowała już drugi odcinek obwodnicy Marek. Pieczę nad inwestycją będzie sprawować GDDKiA. Miasto przekazało dyrekcji zarządcy drogi program funkcjonalno-użytkowy, który powstał m.in. na podstawie spotkań z mieszkańcami.

mówi Paweł Pniewski, asystent burmistrza Marek