Aktualności

Zmiany w egzaminie maturalnym i egzaminie ósmoklasisty


Zmiany w egzaminie maturalnym i egzaminie ósmoklasisty. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek ogłosił, że zakres wiedzy niezbędnej do ich zdania w przyszłym roku będzie mniejszy o 20-30 proc. Zakończyły się prace ekspertów nad zmianą podstaw programowych przedmiotów egzaminacyjnych, które były prowadzone od końca października. Konieczność przeprowadzenia zmian w podstawach programowych w zakresie przedmiotów egzaminacyjnych szef ministerstwa edukacji argumentował m.in. tym, że maturzyści i uczniowie ósmych klas są poszkodowani przez epidemię koronawirusa i nie są w stanie zdobyć tak dużej wiedzy, jaką zdobyliby, gdyby nauka odbywała się w systemie stacjonarnym. Wśród członków zespołów eksperckich byli przedstawiciele nauczycieli czy świata akademickiego i CKE, która zajmie się teraz przygotowaniem arkuszy egazminacyjnych. Zmiany te będą jednorazowe i wprowadzone zostaną tylko na rok 2021. Na egzaminie ósmoklasisty zarówno na języku polskim, jak i matematyce, a także języku obcym będzie mniej zadań do rozwiązania przy tym samym czasie trwania egzaminu. Ponadto na języku polskim, jeśli chodzi o wypowiedź pisemną, zostanie ona ograniczona do napisania albo rozprawki, albo opowiadania. Zmiana dotyczyć będzie też możliwości odwołania się przez ucznia w wypracowaniu do wybranej lektury obowiązkowej, spełniającej warunki zadania, ponieważ nie będzie wskazana lektura obowiązkowa, do której uczeń musiałby się odwołać. Jeśli zaś chodzi o egzamin z matematyki nie tylko będzie mniej zadań, ale będzie też mniej zadań otwartych. Zmniejszeniu ma uleć też zakres treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczono wymagania dotyczące m.in. własności figur geometrycznych na płaszczyźnie, geometrii przestrzennej, elementów statystyki opisowej. W przypadku egzaminu maturalnego z matematyki natomiast na poziomie podstawowym zmniejszeniu ma ulec liczba zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym. Zmniejszeniu ma ulec przede wszystkim liczba zadań otwartych, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu. Planowane jest też przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli, które odbędą się kaskadowo i zakończą do terminu ferii zimowych, czyli do 18 stycznia. W planach jest też przeprowadzenie egzaminów próbnych na arkuszach, które będą odpowiadały zmienionym wymaganiom egzaminacyjnym.