Elżbieta Radwan - Co słychać w Wołominie?

Burmistrz Wołomina, w ostatniej audycji radiowej podsumowała zakończone projekty i przyszłe inwestycje. Wymieniła rozbudowę infrastruktury edukacyjnej i drogowej oraz otwarcie nowego skate parku. Omówiła także bieżące prace nad rozwijaniem lokalnych ośrodków rekreacyjnych.