Publicystyka

Gość Radia FAMA - Arkadiusz Gajewski

Arkadiusz Gajewski, radny sejmiku województwa łódzkiego był gościem Radia FAMA. Rozmowę poprowadziła Małgorzata Niewiadomska.