Publicystyka

Gość Radia FAMA - Elżbieta Radwan, burmistrz Wołomina

  • nieuchwalenia budżetu gminy Wołomina na 2021 rok
  • zadłużenia gminy Wołomin
  • wysokości pozyskiwanych środków zewnętrznych przez gminę Wołomin

To tylko niektóre tematy które zostały poruszone w dzisiejszej rozmowie Aleksa Mackiewicz z

Elżbietą Radwan, burmistrz Wołomina