Jak Esperal wspomaga leczenie alkoholizmu?

Uzależnienie od alkoholu naraża na niebezpieczeństwo nie tylko nałogowca, ale również członków jego rodziny i najbliższych z otoczenia. Wraz z rozwojem i nasileniem faz alkoholizmu, trudniej jest to schorzenie pokonać. Choć specjaliści uważają, że nie można całkowicie wyzdrowieć z uzależnienia, osoby zmagające się z nim coraz skuteczniej zaprzestają spożywania substancji odurzających i decydują się na życie w trzeźwości. Znaną metodą wspomagającą proces leczenia uzależnienia jest Esperal, czyli wszywka alkoholowa. To tabletki podskórnie wszywane do ciała pacjenta. Dzięki temu ma on wewnątrz organizmu stałą dawkę leku stosowanego pomocniczo w leczeniu uzależnień alkoholowych. Stosowanie wszywki wpływa na wzmocnienie poziomu motywacji zewnętrznej nałogowca do utrzymania abstynencji. „Zaszyty” nie spożywa alkoholu, obawiając się konsekwencji połączenia leku i etanolu.

Podstawowym zaleceniem podczas stosowania wszywki alkoholowej jest bowiem powstrzymanie się pacjenta przed sięganiem po produkty, które zawierają w swoim składzie etanol. Esperal wspomaga zatem leczenie alkoholizmu, pośrednio wpływając na nastawienie psychiczne pacjenta. Chory podczas wizyty konsultacyjnej w placówce medycznej poznaje zasady stosowania leku i skutki ewentualnej własnej niesubordynacji. Próby przepicia wszywki alkoholowej kończą się bowiem zwykle wystąpieniem nieprzyjemnych i niebezpiecznych objawów psychosomatycznych. Fachowo określa się je mianem reakcji disulfiramowej. Związane są z obecnością w krwiobiegu disulfiramu, czyli substancji czynnej Esperalu.

Czym jest Esperal?

Esperal to pospolita nazwa leku dostępnego w aptekach jako Disulfiram WZF. Produkują go Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne, a pacjent może zakupić go wyłącznie na podstawie aktualnego zlecenia lekarskiego, czyli recepty. Z leku korzystają również pacjenci Centrum Medycznego Galmedic, którzy zgłaszają się do placówki celem kwalifikacji do zabiegu wszycia wszywki alkoholowej. Preparat ten jest dostępny na miejscu, oferuje go chirurg po dokładnym obliczeniu optymalnej dawki.

Substancją czynną leku jest disulfiram. Jako bloker reakcji metabolicznej, hamuje proces wydzielania dehydrogenazy aldehydowej w ludzkiej wątrobie. W konsekwencji etanol nie może być fizjologicznie strawiony, a w ustroju człowieka kumulują się toksyny. Są one półproduktami zaburzonego procesu trawienia, a za najgroźniejszą z nich uważa się aldehyd octowy. To jego nadmierne stężenie odpowiedzialne jest za występowanie szeregu nieprzyjemnych objawów, przypominających zatrucie etanolem.

Jak Esperal wspomaga terapię choroby alkoholowej?

Wszywkę alkoholową w swoim organizmie odczuwają jedynie ci pacjenci, którzy nie stosując się do zaleceń lekarskich, podejmują próby przepicia Esperalu. Dla trzeźwych nałogowców substancja lecznicza pozostaje obojętna.

Wszywka wspomaga terapię alkoholizmu, wzbudzając niechęć nałogowca do dotychczas spożywanej w nadmiernych ilościach substancji odurzającej. Podczas terapii awersyjnej chory nie sięga po alkohol, bojąc się skutków nieprzyjemnych objawów psychosomatycznych. Podczas reakcji disulfiramowej, czyli po spożyciu alkoholu, może on bowiem odczuwać bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, zaburzenia pracy serca, wartości ciśnienia tętniczego krwi, zaburzenia psychiczne, bezsenność, lękliwość. Symptomy te występują już kilkadziesiąt minut po spożyciu alkoholu przez „zaszytego” pacjenta i są długotrwałe. Mogą się utrzymywać nawet przez kilkanaście godzin, doprowadzając organizm chorego do stanu skrajnego wycieńczenia i odwodnienia. Jeżeli nałogowiec nie pozostaje pod opieką specjalistów, próba przepicia wszywki może okazać się dla niego śmiertelnym niebezpieczeństwem. Objawy wraz z upływem czasu nasilają się. Mogą prowadzić do udaru, zawału mięśnia sercowego, utraty przytomności, nagłego zatrzymania krążenia.

Lek wszywany podskórnie nałogowcom wpływa wyłącznie na tempo metabolizmu trunków. Nie wywiera bezpośredniego wpływu na receptory mózgowe chorego. Jego stosowanie wiąże się z mechanizmem skojarzeń, opartych na nieprzyjemnych doświadczeniach. Dotychczas aktywowany przez spożycie substancji odurzającej ośrodek nagrody, znajdujący się w mózgu każdego człowieka, zostaje „uśpiony”, a obawa nałogowca staje się z czasem coraz silniejsza. Wymuszona abstynencja może trwać nawet 8-10 miesięcy. Zwykle wraz z terapeutami wykorzystuje się ten czas na włączenie pozostałych metod kompleksowej terapii choroby alkoholowej, głównie zastosowanie psychoterapii.

Wskazania i przeciwwskazania

Wszywka dostępna jest dla wszystkich pełnoletnich pacjentów, którzy wyrażają świadomą zgodę na przeprowadzenie mało inwazyjnego zabiegu „zaszycia”. Tę wspomagającą metodę leczenia alkoholizmu zaleca się chorym w celu przerwania ciągu alkoholowego i utrzymania stałej abstynencji. Zwykle korzystają z niej zatem uzależnieni, którzy zmagają się z objawami zaawansowanych faz rozwoju choroby – przewlekłej i krytycznej.

Terapię zaleca się osobom współpracującym ze specjalistami, wyrażającym chęć pokonania nałogu. By poddać się zabiegowi, konieczne jest przerwanie ciągu alkoholowego. Większość pacjentów decyduje się w tym celu na profesjonalną detoksykację przeprowadzaną pod okiem lekarzy. Trzeźwość nałogowca przed zabiegiem powinna trwać przynajmniej 24 godziny, co często może okazać się trudne do wykonania w sposób samodzielny i w warunkach domowych.

Głównym przeciwwskazaniem do wszycia wszywki alkoholowej jest nietrzeźwość pacjenta oraz jego nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Do zabiegu zwykle nie kwalifikuje się tych pacjentów, których stan zdrowia jest ogólnie zły i nie pozwala na wykonanie procedury chirurgicznej. Implementacja Esperalu nie należy do zabiegów niebezpiecznych, ale pozostaje procedurą chirurgiczną, podczas której przerywa się ciągłość tkanek i ingeruje we wnętrze organizmu. W związku z tym wykonanie zabiegu może potęgować objawy niektórych chorób, głównie przy problemach z układem oddechowym, nerkami, wątrobą, cukrzycą, padaczką, psychozą. Z tego względu konieczna jest ostrożność lekarza i dokładna kwalifikacja chorego do zabiegu.

Jak wygląda zabieg?

Przed wszyciem wszywki lekarz bada pacjenta. Zbiera niezbędne informacje w postaci wywiadu lekarskiego. Ocenia istnienie wskazań i zaleceń do „zaszycia” oraz eliminuje ewentualne przeciwwskazania. Następnie przygotowuje do zabiegu skórę nałogowca – oczyszcza ją, dezynfekuje. Wykonuje znieczulenie miejscowe. Wszycie Esperalu jest bezbolesne i szybkie – trwa zazwyczaj około 30 minut i nie wymaga hospitalizacji pacjenta. Zabieg polega na wykonaniu niewielkiego nacięcia na skórze chorego w okolicy jego mięśnia pośladkowego. Prowadząc cięcie w głąb tkanek, lekarz dociera do obszaru podpowięziowego, gdzie następnie wypreparowuje specjalną kieszonkę. W jej wnętrzu umieszcza odpowiednią dawkę leku. Lekarz wylicza ją na podstawie informacji pozyskanych od pacjenta podczas konsultacji. Zwykle jest to kilka tabletek. Powstałą ranę zaszywa się, a szwy chirurg dodatkowo zabezpiecza jałowym opatrunkiem.

Aby dowiedzieć się, jak w Centrum Medycznym Galmedic wszywa się Esperal, kliknij tutaj

https://galmedic.pl/uslugi/esperal/.

Czy wszywka alkoholowa uleczy nałogowca?

Wszywka alkoholowa nie jest lekiem na alkoholizm. Działa jak straszak i stanowi najpopularniejszą formę farmaceutycznego wsparcia leczenia uzależnienia. Jej implementacja powstrzymuje nałogowca od picia, ale kompleksowa terapia choroby alkoholowej nie powiedzie się, jeżeli pacjent nie nauczy się dbać o utrzymanie stanu trzeźwości bez zewnętrznych bodźców motywujących go do walki z nałogiem. Z tego względu zaleca się połączenie terapii awersyjnej z psychoterapią.Tekst sponsorowany.